Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Fransız ihtilalinden sonra ulus devlet telakkisi ortaya çıktı. Osmanlı devletindeki etnik gruplar da kendi devletlerinin ve milletlerinin menfaatlerini düşünmeye başladılar. Buradan hareketle İttihatçılar olsun Ankara Hareketi olsun milli kimlik inşa etmeye çalışması tabii değil midir?
Tabii, hatta mecburiyet de olabilir. Fakat şart değildir. Osmanlı Devleti, Avusturya ve Rusya gibi ulus devlet inşaına müsait bir devlet değildi. Ortadoğu ve Balkanlarda bugüne kadar gelen tarihi hadiseler bunun ispatıdır. Osmanlı Devleti'nin emsali olan İngiltere ve Fransa gibi devletler bunu yapmadı. Üstelik bu mecburiyeti tatbik ederken, insanları topluca öldürmek, sürmek, mallarına el koymak, öte yandan asli unsurun milli hüviyetini yerle bir etmek, tarihini müesseselerini ve ananelerini yere batırmak kabul edilemez.


24 Temmuz 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar