Medreseler tekrar açılsa, şer’î nizamın tekrar kurulması imkânı yok mudur?
Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki, İslâm bilgilerinin yayılıp yüz sene geçmesi lazımdır ki din âlimi yetişsin. Din âlimi olmayan yerde şer’î nizam kurulamaz. Bu da yetmez, sosyal ve politik şartlar vardır. Şer’î nizamın esası, (Resulullah’ın Mekke’de teşkil ettiği gibi bir) İslâm cemiyetidir. O da bugün dünyada yoktur.


22 Temmuz 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar