Osmanlılarda altın, gümüş para vakfı adet olduğu için caiz görülmüştür. Halbuki adetin yapılabilmesinin şartı İslamiyet’e uyması değil midir?
1-Para vakfı nassa aykırı değildir.

2-Nassın kaynağı örf ise, örf değişince nassın tatbiki de değişir. Buğday, bugün vezn (kilo) ile alınıp satılıyor. Halbuki keyl (hacim) ile ölçülmesi hadis-i şerif icabıdır. Bu İmam Ebu Yusuf kavlidir.


14 Temmuz 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar