Bütün kitaplar İslam harfleriyle gönderilmiştir sözü doğru mudur? Halbuki mukaddes kitaplar İbranicedir.
Hepsi İslam harflerinden çıkmadır. Arap harflerinin aslı da, İbrani ve Süryani harflerinin aslı da aynıdır: Semitik harflerdir.
14 Temmuz 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar