Zekat niçin altına göre ayarlanıyor? Bir kimse zekat verme sevabına kavuşmak için zekat nisabını altına göre değil de gümüşe göre hesaplayabilir mi?
İslamiyet'te, para olarak kullanılan altının kıymeti, aynı ağırlıktaki gümüş paranın kıymetinin yedi katıdır. Bugün gümüş, para olarak kullanılmıyor. Gümüş eşyanın değeri çok düşüktür. Bunun için kâğıt paraların ve ticaret eşyasının nisabını hesab etmek için gümüşün değeri kullanılamaz. Gümüşe göre nisap hesaplansa neredeyse zekât alabilecek fakir kalmaz. Altın ise hâlâ iyi-kötü tedavüldedir, gümüş ise değildir. Bu sebeple altına göre hesaplanıyor. Elinde gümüşü olan 200 dirhem (672 gram) ise kırkta birini verecektir. Parayı ise altına göre de gümüşe göre de hesaplamakta serbesttir.


14 Temmuz 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar