Kur’an-ı kerimin her harfine inanmak farzdır. Burada kâfirlerin söylediği ve küfr olan sözler de geçiyor. Bunlara inanmak da farz ise nasıl olur?
Akaid kitaplarında der ki, “Kur’ân-ı kerîme topluca îmân etmek yetişir. Her yerine ayrı ayrı îmân etmek istenmiyor ki, Kur’ân-ı kerîmde yazılı kâfirlerin, kendi îmânsızlıklarına da, iman etmeleri lâzım gelsin.” Mesela Nahl suresinin 24. âyeti kerimesindeki mealen "(Kâfirler) dedi ki: Bunlar (Rabbin indirdikleri, yani Kur'an-ı kerim), öncekilerin masallarıdır" ifadesi böyledir. Böyle olunca, o küfr olan sözler, konsepti içinde yerini buluyor. Bunların söylediklerine iman etmek değil, bunların böyle söylediklerine iman etmek isteniyor.
14 Temmuz 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar