Bir sığıra giren yedi kişiden biri çeşitli sebeplerden dolayı çıkabilir mi?
Çıkabilir. Bu takdirde o sığırı kurban olarak kesemezler. Bu hisseyi bir başkasına veya diğer ortaklara satar. Bunlar da kurbana niyet ederse kesilebilir. Satmazsa, şirket-i mülk (müşterek mülkiyet) hükümleri cereyan eder. Yani hissesini satmazsa, hayvan müzayede ile satılır, parasını 7 kişi paylaşır.


13 Temmuz 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar