İmzalı kitabınızı adresime gönderir misiniz?
Müellif kitabını yazar. Yayınevine verir. Yayınevi kitabı basar. Müellife (umumiyetle hayli sonra) telif ücreti verir. Böylece kitap ile yazarı arasında irtibat kalmaz. Ayrıca birkaç tane promosyon kitap verir. Müellif bunları, eşine dostuna ve meslektaşlarına vermek mecburiyetindedir. Çünki onlar da vaktiyle kendisine vermişlerdir. Bilhassa ilim adamları, meslektaşlarının ilmi neşriyatından bu şekilde haberdar olur. Çok zaman müellifin elinde kendi kitabından bulunmaz. İcap ederse yayınevinden parayla alır. Müelliften kitap istemek, kitapçıdan satın al ve bana hediye et, manasına gelir.


9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar