Sürgündeki Osmanlı hanedanına, Kanuni Sultan Süleyman’a vefalarından dolayı Fransızların pasaport verdiğini söylediniz. Cihan Harbi’nde Anadolu’yu işgal eden aynı Fransa değil midir?
Zaman, şartlar ve şahıslar değiştikçe hükümler de değişir. Türkler, sebepsiz yere Birinci Cihan Harbi’ne girdiler ve yenildiler.
9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar