Beyaz üzerine hatt-ı hümayun ne demektir?
Fevkalade hallerde (seferde) vezir-i azama verilir. Altını vezir-i azam doldurur.
9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar