Nikah esnasında üzerine evlenmemek şartı koşulsa, hükmü nedir?
Nikah sahihtir. Şart lağvdır, uyulması icap etmez.


9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar