Bir Müslüman, bir gayrı müslim ile akit yapsa, mukaveleye, ihtilaf hâlinde falanca Alman mahkemesinin adli salahiyetini kabul ediyorum, şeklinde bir ibare konsa hükmü nedir?
Bu şart darülislamda muteber değildir.


9 Temmuz 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar