Müdara ile takiyenin farkı nedir?
Biri hakta, öteki batılda kendini saklamak, karşısındakini idare etmektir. Umumiyetle birbirinin yerine kullanılır. Gayrı Müslimlerin, düşmanların galip olduğu zamanda ve zeminde Müslümanın imanını, amelini setr etmesi, dinini ve dünyasını kurtarmak için dünyalık vermek demektir. Mesela gücü yettiği halde, fitne çıkarmamak için nasihat etmezse, müdara olur. Caiz, hatta müstehabdır. Dünyalık ele geçirmek için dini vermeğe müdahene denir, caiz değildir. Tatlı dil ile, iyilik ve hatta yalan söyleyerek gönül almak, dünyalık vermek olur, caizdir.
23 Haziran 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar