Mürtede varis olunur mu?
Mürtedin gerek irtidaddan evvel gerekse sonraki malları İmameyn’e göre Müslüman varislerine kalır. İmam Ebu Hanife’ye göre evvelkiler varislerine, sonrakiler fakirlere kalır. Mürted, irtidad hâlinde ölen murise varis olur, eğer tövbe ederse, etmeden ölürse, varis olmaz.


20 Haziran 2022 Pazartesi
Alakalı Başlıklar