Mazbut bir şekilde bilinen peygamber kabirleri var mıdır?
Muhammed aleyhisselamın kabri katidir. İbrahim, İshak, Yakub, Yusuf, Musa, Davud, Şuayb, Harun, Yunus, Nuh aleyhimüsselamın olduğu çok meşhur kabirler vardır. İsmail ve Hud aleyhimesselamın da yeri az-çok biliniyor.


8 Haziran 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar