Bir Osmanlı bürokratı öldüğü zaman mirasına el konulduğu, müsadere edildiği doğru mudur?
Bir bürokrat ölünce, mirası kazasker tarafından kontrol edilir ve mirasçılarına taksim olunur. Eğer bir yolsuzluk ithamı varsa, böylece ortaya çıkar. Yolsuzluğa mevzu mikdar müsadere edilip hazineye konur. Ölen köle ise, varisi padişah veya hazine olduğundan, mallarına el konulması tabiidir.
8 Haziran 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar