Hıtan (sünnet olmanın) dinde tam olarak fonksiyonu nedir?
Sünnet gibi vücudun bir yerini kesmek veya işaretlemek çok eski cemiyetlerde de vardır. Bu, bir aidiyetin sembolüdür. Nitekim bugün bile hayvanlar kulağından sahibinin işaretiyle işaretlenir. Tevrat’ta Tekvin’in 17.kısmında geçtiğine göre, Allah, İbrahim peygambere “Bedeninizdeki bu alamet, sonsuza dek sürecek ahdimizin sembolü olacak” demiştir. Yahudilikte farz olan bu iş, İslamiyette sünnet olarak sabit olmuştur. Hikmeti, hijyen olsa gerektir. Zira tıp kitaplarında, sünnet olmanın tıbbi faydaları sayılmaktadır. Bu sebeple bilhassa Protestan cemiyetlerinde de yaygındır. Zekerin ucu açıkta bırakarak sürtüne sürtüne aşırı ve acele tahriki önleme ve geç inzal olma kabiliyeti kazanmaktadır.


8 Haziran 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar