Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Amerika’daki jüri sisteminin kaynağı İslam hukuku mudur?
İslamiyetin tesiri olduğunu söyleyenler varsa da doğru değildir. İngiltere’de tahkik değil, itham sistemi cari olduğundan, ceza davasının görülmesi bir hukuk davasını andırır. Magna Charta ile tanınmış bir Common Law kaidesi, her İngilize, ceza ve hukuk sahasında bütün fiillerinin hesabını eşitleri huzurunda verme hakkını bahşeder. Nitekim Kral I. Charles buna dayanarak parlamentoda muhakeme edilmesine karşı çıkmıştı.


8 Haziran 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar