Sultan İbrahim'in Mülteka'yı resmi tatbikat yapan emri hangi tarihlidir?
Osmanlı kadıları Hanefi mezhebinin esahh-ı akvâliyle hükmetmeye memurdur. Bütün kadı beratlarında yazar. Mülteka bunları toplamıştır. Sultan İbrahim, ferman çıkarıp, Mülteka’yı Türkçeye tercüme ettirmiştir. Mevkufat adlı bu kitap, mahkemelerde yarı resmi kod olmuştur. Yoksa Mülteka ile alakalı ayrı bir ferman yoktur.


4 Haziran 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar