Gençlerde bu denli dinsizleşme cereyanını neye bağlıyorsunuz? Bu meselenin halli nasıl mümkün olur?
1.Ahir zaman.

2.Materyalizmin tesiri.

3.Maarif sistemi.

Halli, bozulmanın teknik âmillerini tersine çevirmektir. Yani hür dünyada tatbik edilen liberal ve demokrat bir sistemi kabul etmektir.

4 Haziran 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar