Selçuklu ve Osmanlı Devleti şeriat ile yönetiliyordu. Bugün de İran, Afganistan ve Arabistan’dan farkı nedir?
Şeriati ve Osmanlıyı bilen, bunların farkını anlar. Üçünde de insanların hürriyeti yoktur. Bir memleketin şeriat ile idare edildiğinin alametlerinden biri, herkesin din hürriyetine sahip olmasıdır. İran ve Arabistan’da bidat itikadı resmi ideolojidir; Sünnilerin hayat hakkı yoktur. Afganistan’da ise emniyet ve asayiş yokluğu yanında, Vehhabiliğe yakın bir duruş vardır.


19 Mayıs 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar