Bir müslümanın -bilhassa yeni tanışacağı- insanlara karşı olması gereken tavır ve muamelelerini, görgü kâidelerini, şahsi/sosyal münasebetlerini anlatan bir kitap tavsiye eder misiniz?
Şir’atü’l-İslam kitabını tavsiye ederim.
19 Mayıs 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar