Devletin örfi vergiler toplamasının şer’î delili nedir?
"Sizden olan ululemre itaat ediniz", mealindeki ayet-i kerimedir.


19 Mayıs 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar