Kamera görüntüsünün had cezasının unsurlarını gerçekleştirmediğinin delili nedir?
Gerçekleştiğinin delili nedir? Kamera kaydı şer'î delil olamaz. Çünkü zina suçunun cezalandırılması için kanuni deliller var. Bu deliller ayeti kerime ile ve hadisi şeriflerle sabittir. Bunu değiştirmek kimsenin elinde değildir Ancak had suçları dışında kalan cezalarda vicdani delil sistemi vardır. Hakimde kanaat hasıl eden her çeşit delil kullanılabilir


19 Mayıs 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar