Elmalılı Hamdi Efendi’nin kulağına, tahttan indirme fetvası verilmezse, Sultan Hamid’in öldürüleceğinin fısıldandığı, bunun için fetvayı yazdığı doğru mudur?
Bu, Elmalılı için değil, fetvayı zorla imzalayan Şeyhülislam Ziyaeddin Efendi hakkında çıkarılmış bir dedikodudur. Sonradan popülaritesi sebebiyle temize çıkarmak için Elmalılı’ya da mal edilmiştir.


5 Nisan 2022 Salı
Alakalı Başlıklar