Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Küçük çocuk veya kadınla cemaat teşekkül eder mi?
İmamlık, namazda imama bir veya daha fazla kişinin tâbi olmasıyla tahakkuk eder. Bu bir kişinin kadın veya erkek olması fark etmez. Hanefî ve Şâfiîlere göre bu bir kişi, mümeyyiz (7 yaşından büyük) bir çocuk bile olsa cemaat tahakkuk eder. Mâlikî ve Hanbelîler, cemaatle namazın, sadece mümeyyiz çocuk ve imamla tahakkuk etmeyeceğine kaildir.


5 Nisan 2022 Salı
Alakalı Başlıklar