Başka bir şehirdeki arkadaşıma emanet bilgisayar vermiştim. Şimdi satmak istiyorum. Caiz midir?
Bir kimseye emanet, ariyet, kira, rehin yahut sermaye olarak verilen bir şeyi ona satmak caiz ise de, alıp tekrar teslim etmek lâzımdır. Bu mümkün değilse, o şehirdeki üçüncü bir şahsı kabza ve satışa vekil edersiniz. O, bilgisayara kabz eder. Sonra o kişiye sizin namınıza satar.


30 Mart 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar