İmsak girmedi sanarak 10 dakika daha yiyen kimse için kaza gerekmez mi?
Takvime bakmak da taharrinin bir parçasıdır ve bunda yanılmıştır. Tıpkı kendi müşahedesinde -zannı galibine göre- yanılmasının orucu bozmaması gibidir. Ancak bu, gündüz ışıklarının tamamen tebeyyün etmesine kadardır. Eğer gündüz ışıklarının (beyazlığın) kesin olarak tebeyyün etmediği aralıkta ise o zaman bu hüküm devreye girmektedir. Yoksa güneşin doğmasına az kalmış vakitte hataen oruç bozan kimsenin vaziyeti bundan farklıdır. Bir de bu, iftarla aynı değildir. İftar vaktinde gündüzün devam ediyor oluşu esastır. Bunda ise gecenin devam ediyor oluşu esastır. İftarda orucun açılabilmesi için güneşin battığından müteyakkin olarak emin olmak icap ediyor. Orucun imsakta bozulması için de imsak vaktinin kati olarak girdiğinin tebeyyün etmesi gerekiyor. Eğer bu tebeyyün henüz teşekkül etmemişse ve zannı galibine göre hata edilmişse ve bu daha sonra anlaşılmışsa, sahih kavle göre bozmaz diye kitaplarda geçiyor. Yani beyazlığın tamamen yayılmasına kadar bu rivayet caridir.


30 Mart 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar