“İnsanın rabbine en yakın olduğu yer secdedir. Binaenaleyh secdede rabbinizden isteyiniz” meâlindeki hadîs-i şerife göre secdede hangi duaları etmek uygun olur?

Hazret-i Peygamber’in, farz namazların secdesinde dua ettiği naklolunmadığı için, ulemâ bu hadîs-i şerifi nâfile namazlara tahsis etmiştir. Nâfilelerin secdelerinde âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerde bildirilmiş duaları okumak caizdir. Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn, rabbenâ âtinâ…, rabbi’c’alnî…, rabbena’ğ’firlî… gibi.
11 Eylül 2012 Salı
Alakalı Başlıklar