Gürbüzler ordusu Ermeni çocuklardan mı oluşmaktadır?
Şarkın istilasında Kazım Karabekir tarafından Müslüman yetimlerinin toplanıp yetimhanelere yerleştirilmesi ve bunlardan Gürbüzler Ordusu adıyla takımlar kurulması meşhurdur. Anne ve babası ölmüş/öldürülmüş Ermeni yetimleri de Ermeni yetimhanelerine yerleştirilmiş; sonra bunlara Amerikalılar sahip çıkmıştır. Halk arasında bu ermeni yetimlerin Karabekir tarafından askeri mekteplere alındığı ve ileride yükselerek memleketin mukadderatına hâkim olup menfi icraatlar yaptığı halk inanışıdır. Bunun kaynağı, Kuleli Askeri Lisesi’nin bir kısmında bu yetimlerin bir müddet kalmış olmasıdır. Halbuki gerek askeri, gerek sivil bürokrasiye eleman alınırken, Türk asıllı olması cumhuriyet devrinde yarı resmi prensip olarak tatbik edilmiştir.


13 Mart 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar