Şernblali, halife mubahları yasak edince haram olur, diyor. Halife dini bir hüküm verme mercii midir?
Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler, sultana mübahlarda tasarruf salahiyeti tanımıştır. Maslahat, yani umumun menfaati varsa, ihtilaflı meselelerde, bir mübahı emredebilir veya yasak edebilir. Ama bir haramı, helal; helali haram edemez. Mesela yangın tehlikesine karşı tütün içmeyi men edebilir; afet esnasında herkese salaten tüncina okumayı emredebilir. Sultanın emrine uymamak, o fiilin aynının haram olduğunu göstermez. Sultanın emrine uymamak, kendisini ve cemiyeti tehlikeye atmak olacağından dolayı günahtır.


13 Mart 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar