İlk padişahların şecaatleri anlatılırken mesela Çelebi Sultan Mehmed’in 24 harbe katıldığı söyleniyor. Halbuki bu padişahların tarihine bakıldığında o kadar sefer ve harb yok gözüküyor. Bunu nasıl anlamalıdır?
Harb içindeki farklı ve küçük muharebeler veya çatışmalar da buna dâhil ediliyor.
1 Mart 2022 Salı
Alakalı Başlıklar