Eğer müftü yanlış fetva verirse, kim mesuldür?
Müftü mesuldür. Bunun cahil olduğunu bilerek sorduysa soran da mesuldür. Müftünün cahil olup olmadığını avam nasıl bilecek, bunun alameti var mıdır denirse, bir kişide ilim, amel ve ihlas varsa, bu kişiye dini sual sorulabilir. Bu zamanda böylesi yok denecek kadar azdır. Bu sebeple olur olmaz kimselere hoca da olsa dini sual sormamalı. Muteber fıkıh ve ilmihal kitaplarına bakmalıdır.


1 Mart 2022 Salı
Alakalı Başlıklar