İslam hukukunda, kadılar amme adına re’sen dava açabilir mi?
Şahsi haklarda hak sahibi dava açar. Amme haklarında herkes dava açabilir. Kadı da re’sen dava açabilir.


20 Şubat 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar