Osmanlıların son zamanlarında üniversitelere hangi talebeler kabul ediliyordu?
Normal şartlarda darülfünuna (üniversiteye) veya fakülte muadili mekteplere gidebilmek için idadi veya sultani mezunu olmak lâzımdır. Ancak hususi tahsil kabul edildiği için, evinde tahsil görenler veya rüştiye ya da medrese mezunu olup da üniversitenin yaptığı hususi imtihanı geçenler de üniversiteye kabul edilebiliyordu.


20 Şubat 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar