Kitabınızda sahabi kavli başlığında Şafiilerin bu fer’i kaynağı delil olarak kabul etmediği; fakat Şafii Mezhebi başlığı altında icmadan sonra sahabi kavlini araştırıp oradan seçtiğini yazmışsınız. Bunu nasıl anlamalıdır?
İcmadan sonra, kıyastan evvel, sahabi kavline müracaat, Hanefilerde mecburi, Şafiilerde ihtiyaridir.


28 Ocak 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar