Erkek zevcesini boşasa, kadın duymasa, talak olur mu?
Talâk beyanının zevceye izafetle (yani ona hitaben) yapılması gerekir. Ben zevcemi boşadım gibi. Ama bizzat zevceye ulaşması şart değildir. Zevce işitmese de talak muteberdir. Kadının iddeti bu tarihte başlar. Zira talâk, tevcih-i muktazi bir muamele değildir. Kadın duymasa da erkeğin verdiği talak muteberdir. (İbn Abidin, II/626; Ömer Nasuhi, II/370.)
20 Ocak 2022 Perşembe
20 Ocak 2022 Perşembe
Alakalı Başlıklar