Düzmece Mustafa diye bilinen şahsiyet hakiki şehzade değil midir?
Timur, Sultan Bayezid’in oğlu Mustafa’yı yanında rehine olarak götürdü. Şehzade Mustafa Semerkand'da vefat etti. Yıllar sonra Şehzade Mustafa olduğu iddiasıyla birisi gelip Rumeli’de padişahlığını ilan etti. Osmanlı resmi tarih yazıcılığı, bu kişinin hakiki şehzade olduğunu kabul etmez. Modern bazı tarihçiler ise aksine kanidir. Rumeli beylerinin kendisine tâbi olması, çok bir şey ifade etmez. 10 yaşında rehine götürülen bir çocuğu seneler sonra Rumeli beylerinin tanıması muhaldir. Ya dolduruşa gelmişler; ya mecbur bırakılmışlar; ya da bir menfaatin peşine düşmüşlerdir. Kaldı ki hakiki olsa, ikrar ederlerdi. Nice şehzade isyanı oldu; onlara niye düzmece demediler?


19 Ocak 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar