Açık arttırma ile satış caiz midir?
Evet. Buna bey bi’l-mezîd veya müzayede yoluyla satış denir. Satıcı malı bir fiyattan satışa arz eder. Müşteriler fiyatı arttırır. En son arttıranın elinde kalır. Resûlullah, satılan bir kölenin sahibi ile artırma üzerinde pazarlık yapmış; ama almamış, başka bir kişi bu köleyi satın alarak azat etmiştir. Demek ki arttırma şeklindeki satışta bir mahzur yoktur. Hazret-i Peygamber, bir büyük kap ile çulu açık arttırma usulü ile satmıştır. (Tirmizi, Nesai , İbn Ebi Şeybe, Müsnedü Ahmed)


7 Ocak 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar