Miraç mucizesinin Zerdüştlük’ten alındığına dair bir iddia vardır. Hicretten dört asır önce Zerdüştler tarafından yazılmış olan bir kitapta (Ardavirafnâme), Arta Viraf isimli keşişin, Sarosh isimli melek eşliğinde göğün yedi katını ziyaret etmesi, cenneti ve cehennemi görmesi gibi hadiseler anlatılıyor. İslamiyetteki Miraç hadisesinin buna benzediği ve buradan ilhamla uydurulduğunu söyleyene ne denir?
Bu, bazı zındıkların iddiasıdır. Hadisenin doğru olup olmadığı, yani Zerdüştlükte böyle bir şey yaşanıp yaşanmadığı söz götürür. Yaşandı ise, bunu bildiren metin ne kadar eskidir? Müslümanlıktan alıp Zerdüşt dinine tatbik etmiş olamazlar mı? Miraç her peygambere verilebilir. Eski bir peygamberin miracını Zerdüştlüğe tatbik etmiş olabilirler. Bazılarına göre Zerdüşt peygamberdir.
5 Ocak 2022 Çarşamba
Alakalı Başlıklar