Seyyid Abdülhakim Efendi'nin "Arapçadan sonra en mütekamil lisan fransızcadır" mealinde bir sözü var mıdır?
Seyyid Abdülhakim Efendi, Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği halde, "Ecnebi lisan bilseydim, İslamiyet'e çok faydalı olurdum" buyurmuştur. Şu halde ecnebi lisan bilmediği kendi beyanları ile sabitken, böyle bir söz söylemesi mevzubahis olamaz. Ancak ehibbasından bazılarını Fransızca ve Almanca öğrenmeye teşvik etmiştir. Bu lisanda çıkan günlük gazetelere abone olmalarını, gündelik haberleri merak saiki ile okurken lisanlarının da inkişaf edeceğini tavsiye buyurmuştur


21 Aralık 2021 Salı