Bir müslüman casus, vazifeli olduğu yerde zaruret olunca küfr sözü söyleyebilir mi?
Şer’î hükümetin gönderdiği casus ve sair vazifeliler için zaruret olunca caiz olur. Cenab-ı Peygamber, düşman arasına casus olarak gönderdiği sahabiye, icabında kendisini kötüleme müsaadesi vermiştir.


22 Aralık 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar