İslâmiyette hangi meslekler açıkça methedilmiştir?
Saatçilik, terzilik gibi dine uymayı kolaylaştıran ve insanlara faydalı olan her meslek makbuldür.


3 Aralık 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar