Bir kimsenin kredi kartı ile fasid alışveriş yapılsa, bundan kredi kartı sahibi mesul müdür?
Bir kimsenin kredi kartı ile alışveriş yapmak, muvazaalı akit gibidir. Akdin görünürdeki tarafı kredi kartı sahibidir. Binaenaleyh muamele yapanın yaptığından mesuldür. Mesela bir mal alsa, sonra bankaya bunu faiz mukabili taksitlendirse, bu fasiddir. Kart sahibi bu fasid borcu havale yoluyla üstlenmektedir. Caiz değildir.


3 Aralık 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar