Şarkiyatçılık nedir? Buna mukabil milletin izzet-i nefsinin geri kazanılması için Garbiyatçılık yapılmalı mıdır?
Şarkiyatçılık (oryantalizm), Batılıların, XVIII. asırdan itibaren şarkın kültürünü (dinini, dilini, tarihini, âdetlerini) anlamak için kurduğu ilmi bir disiplindir. Bunu yapanlara şarkiyatçı veya oryantalist denir. İlk zamanlar şarkiyatçılar, gerek noksan bilgileri, gerekse zamanın siyasi ve sosyal şartlarının tesirinde kalarak subjektif hareket etmişler; anlamak istedikleri şarkı ya noksan anlamış, ya da hiç anlamamışlardır. Şarkiyatçıların çalışmaları, gerek siyasi otoriteyi, gerekse cemiyeti yanlış cihete sevketmiştir. Şimdi şarkiyatçıların çok daha objektif çalıştıklarını; ancak şarktaki ilim adamlarının aşağılık kompleksi gibi sebeplerle eski şarkiyatçıların tesirinden çıkamadığı görülmektedir. Bunun zıddı Garbiyatçılık değildir. Şark, evvela kendisini; sonra dünyayı tanımalıdır. İdeolojik sebeplerle ilmi çalışma yapılmaz. Yapılsa da faydası değil, zararı olur.


29 Kasım 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar