Tüzükat, Emir Timur’a mı aittir?
Tüzükât-ı Timuri (Vâkıât-ı Timur) adıyla bilinen kitap, 1637 tarihinde Mir Ebu Talib el Hüseyni et-Türbetî isimli bir İranlı Şiî tarafından yazılıp, Gürganiyye hükümdarı Şah Cihan’a takdim edilmiştir. Timur ile alakası olmadığı gibi, içinde anlatılanların da Timur ve devri ile alakalı hakikatleri aksettirdiği söylenemez.
13 Kasım 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar