Oğuz Han’ın İskender Zülkarneyn olmak ihtimali var mıdır?
Kur’an-ı kerimde ismi geçer; ama peygamber olduğuna dair sarahat (açıklık) yoktur. İsminin İskender olduğu söylenir. Üç İskender vardır: 1-Makedonya kralı Filip’in oğludur. ME 356’da tevellüd, 323’de 33 yaşında vefat etti. Aristo’nun terbiyesinde yetişti. 20 yaşında tahta çıktı. Dara’yı yendi. Yunanistan, Anadolu, Suriye, Anadolu, Mısır, Horasan, Afganistan’ı aldı. 2-Çok eski bir Yemen hükümdarıdır. Makedonyalı İskender’den iki bin sene evvel yaşamıştır. Esas adının Münzir olduğu, Çin’e kadar gittiği söylenir. 3-Kur’an-ı kerimde Zülkarneyn adı ile bildirilen mübarek bir zattır. Doğuya ve batıya gittiği için Zülkarneyn denildi. Zülkarneyn iki karn’lı, yani boynuzlu demektir. Diğer iki İskender’den evveldir. Hazret-i İbrahim ile görüşüp duasını aldığı; Hızır’ın, bunun veziri olduğu anlatılır. Dünyanın büyük bir kısmına hâkim olmuş; şarkta yaşayan bir halkın ricası üzerine Yecüc ve Mecüc kavminden korunmak için büyük duvar yaptı. Tarihler, hatta bazı tefsirler, bu üç İskender’i birbiri ile karıştırmaktadır. Vani Mehmed Efendi gibi, Oğuz Han’ın, Zülkarneyn olduğunu söyleyenler vardır. Bunu kati bilmek mümkün değildir.
7 Kasım 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar