Ebussuud Efendi “Şia kâfirdir; ona kâfir demeyen de kâfirdir” fetvasını nasıl anlamalıdır?
Şia’nın bazısı İslâm dairesindedir; bazısı dışındadır. Fetva sorulan suale göredir. Onlar sorulmuş, böyle cevap verilmiştir.


28 Ekim 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar