Necmuddin Nesefi, Teysir adlı tefsirinde istiva ile alakalı bir görüş naklediyor. Lakin doğruluğu yahut yanlışlığı üzerinde fazla durmuyor. Kendinin kabul ettiği görüşe göre yer gökten evvel yaratılmıştır. Buna göre istivaya yönelme manası verilse; yani Allah evvel yeri yarattı sonra arşı yaratmaya yöneldi desek olur mu? Tatile yahut teşbihe düşülür mü?
Bu suali soran kişi, Teysir’i okuyacak kadar biliyorsa, cevaba ihtiyacı yoktur. Yok okuyacak kadar bilgili değilse, bu mevzulardan uzak durması daha doğru olur. Zira bu mesele İslam Tarihi boyunca münakaşa edilip halledilememiş bir mevzudur. İstiva malum; keyfiyeti meçhuldür.
28 Ekim 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar