Hazret-i Hüseyin’in Yezid’e biat etmemesinin sebebi neydi?
Efdal (daha üstün) varken, mefdul (daha aşağısı) imam olamaz içtihadında idi.
28 Ekim 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar